LEKOVI U GASTROENTEROLOGIJI


▪ Lekovi u gastroenterologiji 


FARMAKOLOŠKA TERAPIJA

 

LEČENJE ULKUSNE I GASTROEZOFAGUSNE BOLESTI (GERB)

▫ Antacidi: neutrališu želudačnu kiselinu čime dovode do povećanja pH želuca. Koriste se povremeno kod osoba sa dispepsijom (alkalni hidroksidi i soli magnezijuma i aluminijuma) i peptičkim ulkusom.
▫ Antagonisti H₂ receptora: najčešće se koriste kao inhibitori sekrecije HCl (hlorovodonične kiseline) u želucu, u cilju bržeg zarastanja gastričnih i duodenalnih ulkusa. (Ranitidin, Famotidin, Nizatidin).
▫ Inhibitori protonske pumpe (IPP): lekovi koji dovode do najjače i najbrže supresije sekrecije HCl želuca (Omeprazol, Pantoprazol, Esomeprasol, Lansoprazol, Rabeprasol). 
▫ Jedinjenja bizmuta: koriste se za lečenje ulkusa, gastritisa, dispepsije (Bizmut - subcitrat, Bizmut – subgalat, Bizmut – subsalicilat, Bizmut – dinitrat). Vezivanjem proteina obrazuju omotač koji štiti ulkus od pepsina i HCl-a. 

 

LEČENJE OPSTIPACIJE 

▫ Laksativi
Osmotski aktivni laksativi (magnezijum sulfat, magnezijum hidroksid, magnezijum citrat, natrijum fosfat): privlače vodu osmotskim putem, ubrzavaju peristaltiku i povećavaju volumen stolice. 
Omekšivači stolice: Natrijum dokuzat omogućava mešanje sa masnim i vodenim supstancama, olakšava defekaciju. Mineralna ulja, maslinovo ulje...
Nadražajni laksansi: Bisakodil, antrahinonski laksativ (sena) ...stimulišu motilitet creva, Upotreba im je ograničena jer u dužem intervalu mogu da dovedu do zavisnosti, grčeva i nastanka sindroma lenjih creva.
Ricinusovo ulje, krotonovo ulje – jaki laksativi koji izazivaju pojavu dijareje.

 

LEČENJE DIJAREJE

▫ Antidijaroici
Adsorbensi (drveni ugalj, kaolin, kreda, pektin, metil celuloza, magnezijum – aluminijum – silikat). Dejstvo ispoljavaju tako što vezuju različite toksine i mikroorganizme.
▫ Lekovi koji smanjuju motilitet
Opioidi (loperamid, kodein, difenoksilat) dovode do smanjenja motiliteta i intestinalne sekrecije. Mogu prouzrokovati pospanost, grčeve, vrtoglavicu.
▫ Antisekretorni lekovi: Bizmut subsalicilat ispoljava antimikrobno, antiinflamatorno i antisekretorno dejstvo.
Oktreotid: dejstvo se sastoji u inhibiciji sekrecije hormona gastrina, insulina, serotonina...
Biološki preparati: unošenjem liofiliziranih kultura, određenih bakterija (Lactobacillus bifidus, Bacillus subtilis) eliminišu se uzročnici dijareje – patogene bakterije.

 

LEKOVI ZA BOLESTI JETRE

Hepatoprotektivi: silimarin, fosfolipidi sa vitaminima, analozi esencijalnih aminokiselina (ornitin keto glutarat, L ornitin, L aspartat)...
▫ Silimarin (Silybium marianum) primenjuje se u akutnim i hroničnim, zapaljenskim bolestima jetre, kod alkoholizma, masne degeneracije jetre.

 

LEČENJE HOLESTEROLSKIH ŽUČNIH KAMENACA

▫ Ursodeoksikolna kiselina: deluje tako što inhibira intestinalnu apsorpciju holesterola i njegovu sekreciju u žučnu kesu.

...
Pročitajte više