LEKOVI U REUMATOLOGIJI

Lekovi u reumatološkim bolestima koji se najčešće primenjuju su iz grupe antireumatika, analgetika, miorelaksanasa, lekovi za bolesti kostiju...

U zavisnosti od vrste i stepena oboljenja moguće je različito kombinovanje lekova, koje određuje lekar posle prelgeda, obavljenih analiza i postavljene dijagnoze.

 

FARMAKOLOŠKA TERAPIJA:

 

LEČENJE OSTEOPOROZE:

Kalcijum (kalcijum karbonat, kalcijum laktat)

Vitamin D: terapija kod osteomalacije odraslih osoba

Bisfosfonati: usporavaju razgradnju kostiju, stimulišu razvoj nove kosti, usporavaju osteoporozu, smanjuju hiperkalcemiju kod malignih bolesti kostiju

Selektivni modulatori estrogenih receptora: stimulacija estrogenih receptora u kostima -sprečavanje nastanka osteoporoze, blokada estrogenskih receptora u dojki, blokada štetnih dejstva u prostati,

Kalcitonin: usporava gubitak tkiva kosti (hiperkalcemija, osteoporoza, Padžetova bolest, bolovi kod metastaza u kostima)

Anabolici: kod oštećenja zglobova i ligamenata, povećanje aktivnosti osteoblasta-obnavljanje hrskavičavog tkiva.

Hormonska supstituciona terapija: nadoknada estrogena u postmenopauzi, ublažavanje tegoba u klimakterijumu.

 

LEČENJE REUMATOIDNOG ARTIRITISA:

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL): ublažavanje bolova i otoka zglobova. Preporučuje se povremena upotreba, kod bolova i samo jedan lek iz ove grupe.

Analgetici: ublažavanje bolova u ranim fazama bolesti.

Antireumatici koji modifikuju bolest: smanjenje erozivnih promena i inflamatornog procesa, poboljšanje kvaliteta života pacijenata.

Kortikosteroidi: smanjenje otoka i bolova (simptomatska terapija). Male doze pri dužoj upotrebi mogu da spreče i odlože oštećenja zglobova, ali se zbog mnogobrojnih neželjenih efekata preporučuje kraća upotreba ovih lekova.

Lekovi sa biološkim dejstvom: utiču na tok bolesti i primenjuju se kod pacijenata kod kojih antireumaticima nije postignut dobar rezultat.

 

LEČENJE GIHTA:

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi

Kortikosteroidi

Lekovi za korekciju hiperurikemije (visoka vrednost mokraćne kiseline u krvi): Alopurinol se preporučuje za dužu upotrebu zbog dobre podnošljivosti.

Urikozurici: povećavaju urinarnu ekskreciju. Probenecid, Sulfinpirazon su indikovani kod pacijenata sa očuvanom funkcijom bubrega i kao alternativa Alopurinolu.

 

LEČENJE MUSKULOSKELETNIH POREMEĆAJA:

Oralni analgetici: Nesteroidni antiinflamatorni lekovi , Paracetamol

Topikalni analgetici: kreme, masti, gelovi, sprejevi, losioni kao dodatak terapiji.

Mentol: na koži dovodi do osećaja hlađenja, a kasnije do osećaja toplote. Ima blago anestetičko dejstvo. U većim koncentracijama ispoljava analgetičko, a u manjim antipruritičko dejstvo (ublažava svrab).

Metil - salicilat: primenjuje se u obliku gla, kreme, spreja na bolna mesta mišića ili zglobova.

...
Pročitajte više